Hivatalos: visszatérhetnek a nézők!

Megjelent a kormányrendelet.

Forrás: Green Monsters/Facebook

ÍME A MAGYAR KÖZLÖNYBEN MEGJELENT KORMÁNYRENDELET:

,,A Kormány 241/2020. (V. 27.) Korm. rendelete a szabadtéri rendezvényekről

2. § (1) Ha a  rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az  e  rendeletben meghatározott feltételeket a  rendezvény szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja, a  szabadtéri rendezvény – az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelettől eltérően – megtartható, a  szabadtéri rendezvény helyszínén való tartózkodás megengedett.

(3) E rendelet alkalmazásában szabadtéri rendezvény az olyan rendezvény, amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett épületen kívül zajlik.

 

(5) Szabadtéri rendezvénynek minősül az a (3) bekezdés szerinti rendezvény, amely a rendezvény céljából épített fallal körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben zajlik (például stadion, uszoda, szabadtéri színpad, szabadtéri mozi)

 

(6) E rendelet alkalmazásában rendezvény különösen a sportrendezvény [...]

4. § (1) Ha a szabadtéri rendezvény nézőterén ülőhelyek kerültek kialakításra, akkor a nézők – a páholyok kivételével –
a) csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között három ülőhelyet üresen kell hagyni, és
b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az  egymás mellett és a  különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5 méteres távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) kell biztosítani.

(2) A  szabadtéri rendezvény során a  nézők – a  nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – a  védőtávolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen
a) a páholyokban,
b) a szabadtéri rendezvény szünetében,
c) a szabadtéri rendezvény létesítményének területén, illetve a  szabadtéri rendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben, valamint
d) az olyan szabadtéri rendezvényen, amely helyszínén ülőhelyek nem kerültek kialakításra.

(3) Az e rendelet szerinti védelmi intézkedések betartásához szükséges feltételek biztosítása a szervező felelőssége.

(4) A  szervező gondoskodik a  szabadtéri rendezvény azon látogatójának szabadtéri rendezvény helyszínéről történő eltávolításáról, aki e rendelet szerinti védelmi intézkedéseket megszegi.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba."

 

Ennek értelmében, a szurkolók visszatérhetnek a stadionokba!

 

Az nb1.hu egyébként Csányi Sándortól, az MLSZ elnökétől egyből azt kérdezte meg az újraválasztását követő online sajtótájékoztatón (a járvány kellős közepén), hogy elgondolkoztak-e azon, hogy fokzatosan kezdjék el visszaengedni a szurkolókat a meccsekre, ...

Csányi és a nézőszámok: szurkolók beengedéséről kérdeztük - NB1.hu

 

Legfrissebb híreink