Keddi foci: a Fradi és a Vidi is edzőmeccset játszik

Sorsdöntő meccs következik Angliában.

Forrás:

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
NK Nafta Lendava (Lendva, szlovén, II.)–Mol Fehérvár
17.00: FTC–Tabor Sezana (szlovén)

ANGOL CHAMPIONSHIP
RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ

20.45: Brentford–Fulham (Tv: Arena4)

 

 

NYILATKOZAT

 

 

Alulírott Berta Csaba, mint az ÚJPEST 1885 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 13., Cg.: 01-09-999393) ügyvezetője, az alábbi szándéknyilatkozatot teszem:

 

 

Amennyiben az Újpesti Torna Egylet (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 13., nyilvántartási szám: 01-02-0000317)

·         az Újpest 1885 Futball Kft.-ben fennálló 0,25%-os üzletrészét nominál értéken, …………….,-Ft-ért, azaz ………… forintért ………….. napjáig eladja az ÚJPEST Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 13. , Cg.: 01-09-999395) részére, és

·         teljes egészében, véglegesen átruházza a címerhasználattal kapcsolatos jogait az ÚJPEST 1885 Futball Kft.-nek  

 

úgy kijelentem, hogy az ÚJPEST 1885 Futball Kft. ………… napjáig teljesíti az alábbiakat:

 

·         Megállapodást köt az UTE-val annak érdekében, hogy egységesítsék a labdarúgó utánpótlást azzal, hogy minden szakmai és anyagi felügyeletet az ÚJPEST 1885 Futball Kft. lát el.

 

·         Az ÚJPEST 1885 Futball Kft. és az UTE létrehoz egy korlátolt felelősségű társaságot, ……… ,- Ft törzstőkével (minimum 3.000.000,- Ft), melyben az ÚJPEST 1885 Futball Kft. tag 50% üzletrésszel, és az UTE 50% üzletrésszel rendelkezik.

Az ÚJPEST 1885 Futball Kft. 50%-os üzletrésze külön jogosultságokkal rendelkezik, tehát e tekintetben eltér a Ptk. 3.:110. § (2) bekezdésében írtaktól.

Az ÚJPEST 1885 Futball Kft. 50%-os üzletrészéhez kapcsolódó kizárólagos jogok:

-          éves beszámoló és mérleg elfogadása

-          kizárólagos döntési jog a társaság pénzügyeivel kapcsolatosan

-          kizárólagos döntési jog a társaság szakmai döntéseivel kapcsolatosan

-          kizárólagos döntés a társaság által megkötött szerződések vonatkozásában

-          kizárólagos döntés az alkalmazottak, illetve megbízottak vonatkozásában

-          kizárólagos döntés az ügyvezető, cégvezető megválasztása vonatkozásában

-          kizárólagos döntés a társaság megszűnése vonatkozásában

-          kizárólagos döntés az indított utánpótlás csapatok elnevezése tárgyában.

 

A közösen alapított társaság tartozásait és kiadásait a tagok részesedéseik arányában fedezik. A tagok biztosítják a társaság működéséhez szükséges infrastruktúrát oly módon, hogy a tagok a már rendelkezésükre álló infrastruktúrájukat a társaság rendelkezésére bocsátják és használatába adják, ellenérték nélkül.

 

A társaság bevételi a tagokat  üzletrészeik arányában illeti meg.

 

 

·         Megállapodást köt az UTE-val, mely szerint a labdarúgó utánpótlás csapatok indítására a megalakított új társaság rendelkezik jogosultsággal, tehát sem az ÚJPEST 1885 Futball Kft., sem az UTE önállóan nem indít csapatokat, semmilyen bajnokságban.

 

·         Megállapodik az UTE-val, hogy a ……………….. szám alatt található labdarúgó sportpályákat (melyek a ……….., ……………. és ………….. pályák) az új gazdasági társaság jogosult használni. A sportpályák használatával kapcsolatosan felmerülő költségeit, ideértve a rezsi díjakat, közmű díjakat és a pályafenntartás díját, az új gazdasági társaság köteles megfizetni.

 

·         Megállapodást köt az UTE-val, melyben rögzítésre kerül, hogy az ÚJPEST 1885 Futball Kft. az általa üzemeltetett Újpest FC labdarúgó csapat arculati elemeit (címer, színek, csapatnév) csak az UTE véleményének kikérését követően jogosult megváltoztatni. Amennyiben az ÚJPEST 1885 Futball Kft. ezen vélemény-kikérési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az UTE visszavásárolhatja névértéken az ÚJPEST 1885 Futball Kft.-ben korábban fennállt 0,25%-os által üzletrészét.

 

·         Visszaállítja az Újpest FC labdarúgó csapat által korábban használt címert.

 

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatomat csak és kizárólag az UTE-nak címzem, annak nyilvános közzétételéhez, peres eljárásban történő felhasználásához nem járulok hozzá. Amennyiben az UTE jelen nyilatkozatomat bármilyen módon közzéteszi, nyilvánosságra hozza, vagy harmadik személynek továbbadja, úgy már most jelzem, hogy 50.000.000,- Ft összegű kártérítésre tartok igényt, üzleti titok megsértése címén.

 

 

Kelt: ………………………..

 

 

…………………………………..

Berta Csaba ügyvezető

Újpest 1885 Futball Kft.

 

STATEMENT

 

 

I, the undersigned, Csaba Berta, Managing Director of the ÚJPEST 1885 Football Limited Liability Company (seat: 1044 Budapest, Megyeri út 13., Cg .: 01-09-999393) hereby make the following declaration of intent::

 

Should Újpesti Torna Egylet (seat: 1044 Budapest, Megyeri út 13., reg. no.: 01-02-0000317)

·         sells the 0.25% shares in ÚJPEST 1885 Football Limited Liability Company, at nominal price of HUF ……………., to ÚJPEST Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság (registered office: 1044 Budapest, Megyeri út 13., Cg .: 01-09-999395) and

 

·         completely, permanently transfers its coat-of-arms rights to ÚJPEST 1885 Futball Kft.

 

 

I declare that by the date of ………….,. ÚJPEST 1885 Football Limited Liability Company fulfills the following obligations:

 

·         Concludes an agreement with UTE to standardize football youth training by providing all professional and financial supervision to ÚJPEST 1885 Futbol Kft.

 

 

·         ÚJPEST 1885 Futball Kft. and UTE establish a limited liability company with ………, - HUF share capital (minimum HUF 3,000,000), in which ÚJPEST 1885 Futball Kft. as a member with a 50% share and UTE  has 50% business share.

The 50% shares of ÚJPEST 1885 Futball Kft. has exlusive rights contrary tot he Art. 3:110. § (2) of the Hungarian Civil Code.

Exclusive rights related to the 50% shared in ÚJPEST 1885 Futball Kft are the following:

- Approval of the annual accounts and balance sheet

- sole decision-making power regarding to the company's finances

- exclusive decision-making powers in relation to the sport-related decisions of the company

- exclusive decision with respect to the contracts entered into by the company

- exclusive decision in connection with the staff or agents

- the sole decision on the choice of the managing director or chief executive officer

- the exclusive decision to terminate the company

- the exclusive decision on the name of the youth teams.

 

 

The debts and expenses of the jointly formed company shall be covered by the members in proportion to their shares. The members shall provide the infrastructure necessary for the operation of the company by making available and making available to the company the infrastructure that they already have available to them, without payment.

 

The income of the company is due to the members in proportion to their shares.

 

·         Concludes an agreement with UTE that the newly formed company will have the right to operate football youth teams, so neither ÚJPEST 1885 Futball Kft. nor UTE will launch teams independently in any league.

 

 

 

·         Concludes an agreement with UTE that the nwe company will be entitled to use the football fields (which are ……….., ……………. and …………..) under the address ………………... The costs of using the sports fields, including utility fees, charges and sport field maintenance fees, shall be borne by the new business association.

 

 

·         Concludes an agreement with UTE stating that ÚJPEST 1885 Futbol Kft. May change the company image (coat of arms, colors, team name) of the Újpest FC football team, operated by ÚJPEST 1885 Futball Kft., only after consulting UTE. Should ÚJPEST 1885 Futball Kft. fails to comply with this consultation obligation, UTE may repurchase at a nominal value the previously held 0.25% shares in ÚJPEST 1885 Futball Kft.

 

 

 

 

·         Restores the coat of arms previously used by the Újpest FC football team.

 

 

I declare that this statement is addressed solely to UTE and I do not give my consent to its publication or use in any legal procedure. Should UTE publish or disclose the present statement to the public or to any third party in any way, I hereby declare that I am claiming compensation of HUF 50,000,000 for breach of business secret.

 

 

 

 

Dated: ………………………..

 

 

…………………………………..

Berta Csaba managing director

Újpest 1885 Futball Kft.

 

 

 

Legfrissebb híreink