Hivatalosan is tudni, mekkora stadionja lesz a Vasasnak

Budapest – Hivatalos értesítő jelent meg a tervekről, munkálatokról

Forrás:

A kozbeszerzesipalyazatok.hu oldalon megjelent dokumentum szövegét az alábbiakban változtatás nélkül közöljük.
 
 
Az új Illovszky Rudolf stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében
 
A feladat egy MLSZ B (UFEA III) kategóriás labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel.
 
A feladat részét képezi:
a) A jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;
b) A kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;
c) A létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének és az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzése Megrendelő közreműködésével.
Jellemző épületszerkezetek:
 
Tartószerkezetek: 
Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül.
Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek.
A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel.
Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.
 
Határoló szerkezetek:
A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.
 
A kivitelezés mennyiségi jellemzői:
Durva tereprendezés: kb. 20.000 m3
 
Lelátók összkapacitása: legalább 5.000 férőhely
 
Nyugati lelátó és főépület:
- 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1.500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: kb. 7.270m2
 
Keleti lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 2.000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: kb. 3.030m2
 
Északi lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval a főpálya felé, kb. 200 férőhelyes lelátóval a külön beruházás keretében kialakítandó tartalékpálya felé, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: 925m2
 
Déli lelátó:
- 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára.
- Alapterület: 905m2
 
Centerpálya:
- 105×68m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya
- csapadékvíz elvezető rendszerrel
- automata öntözőrendszerrel
- pályafűtési rendszerrel
 
Parkoló:
- legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével
További információt a műszaki leírás tartalmaz. 
 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Legfrissebb híreink